Kushinagar District

Kushinagar Villages Data Updates

Mukundpur, Tamkuhi_raj Tehsil, Kushinagar District data has updated

Kushinagar district demographics in Uttar Pradesh
3564544
2673408
1782272
891136
0
Total
Male
Female
Population
Literacy
Workers
Cultivators
Labour
Households
Tehsil Demographics
The Kushinagar information graph explains 3564544 People are living in this disctrict, 1818055 are Male and 1746489 are female as per 2011 census. Expected population of Kushinagar in 2018 is between 3457608 and 3920999. Literate people are 1954820 out of 1183722 are male and 771098 are female. People living in Kushinagar depend on multiple skills, total workers are 1116973 out of which men are 804857 and women are 312116. Total 176058 Cultivators are depended on agriculture farming out of 151577 are cultivated by men and 24481 are women. 177147 people works in agricultural land as a labour in Kushinagar, men are 138216 and 38931 are women.

Geography of Kushinagar
Languages spoken are Hindi
Population of Kushinagar : 3560830

Tehsils of Kushinagar District

 

Post your comments or problems on Kushinagar

General Electricity Drinking Water Agriculture / Irrigation Health Roads
Transportation Development Culture Famous Cuisine Famous Festivals
 
Name
Email
Comment


Issues of belahi
Padrauna, Kushinagar District   said on
Pleasa give detail of bpl suchi
Issues of latwa_muralidhar
Tamkuhi_raj, Kushinagar District   said on
SWCHALYA KA NIRMAN NAHI KIYA GEYA HAI ! BIKASH KAM NAHI HUA PRDHAN NE NIRMAN KE NAM PAR KEWAL PRANE KAMO ka RIPERNG HUYA HAI HMARE GAVN KA PARDHAN RASTRYA SHARA KA PATRAKAR(THSHIL PARBHARI) HAI JO KI HMESHA ADHIKARIYO PRBHAVIT KAR JACH KAMO RUKVAT DALTA HAI RASTRIYA KO CHHIYE KI UNKO TAMKUHI SE DUSHRE BHEJE JISHSE UNKE PRBHAV ME KRCHARI GALT KAM NAHI HO POLESH KARMIYO KO BHI PARBHAVIT KRTE HUYE SAHI KAM NAHI HONE DETE